خانه / سرگرمی / کد آهنگ های میثم ابراهیمی برای اپراتور های همراه اول ، ایرانسل و رایتل
سقف کشسان

کد آهنگ های میثم ابراهیمی برای اپراتور های همراه اول ، ایرانسل و رایتل

کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی آلبوم تگرگ

در این نوشته کدهای پیشواز آهنگ های میثم ابراهیمی برای اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل و نحوه فعالسازی آهنگ ها قرار داده شده است.

میثم ابراهیمی

آهنگ های پیشواز ایرانسل میثم ابراهیمی

برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

     تگرگ | کد فعال سازی : ١٣١٢٣۴
    تگرگ ۲ | کد فعال سازی : ١٣١٢٣۵
    خوشبختی | کد فعال سازی : ١٣١٢٣۶
    خوشبختی ۲ | کد فعال سازی : ١٣١٢٣۷
     چشمامو بستم | کد فعال سازی : ١٣١٢٣٨
    چشمامو بستم ۲ | کد فعال سازی : ١٣١٢٣۹
    چشمامو بستم ۳ | کد فعال سازی : ١٣١٢۴۰
    عشقم  | کد فعال سازی : ١٣١٢۴١
     این که نمیشه | کد فعال سازی : ١٣١٢۴٢
     این که نمیشه ۲ | کد فعال سازی : ١٣١٢۴٢
    عاشقت شدم | کد فعال سازی : ١٣١٢٣١
     باز بارون | کد فعال سازی : ١٣١٢٣٢
    باز بارون ۲ | کد فعال سازی : ١٣١٢٣۳
    خودت میدونی | کد فعال سازی :  ١٣١٢۴٣
    برگ های ولگرد | کد فعال سازی : ١٣١٢۴۴
     منو نگاه کن | کد فعال سازی : ١٣١٢۴۵
    منو نگاه کن ۲ | کد فعال سازی : ١٣١٢۴۶
     چاردیواری| کد فعال سازی : ١٣١٢۴٧
    چاردیواری ۲| کد فعال سازی : ١٣١٢۴۸

آواهای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید.

     تگرگ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۵
    تگرگ ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۶
    خوشبختی | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۷
     خوشبختی ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۸
    چشمامو بستم | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۹
     چشمامو بستم ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۰
    چشمامو بستم ۳ | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۱
     عشقم  | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۲
    عشقم ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۳
    این که نمیشه | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۴
     این که نمیشه ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۵
     عکس | کد فعال سازی : ۷۶۴۵۷
    عکس ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۵۸
    عاشقت شدم | کد فعال سازی : ۷۶۴۵۹
     عاشقت شدم ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۰
     عاشقت شدم ۳ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۱
     باز بارون | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۲
     باز بارون ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۳
    باز بارون ۳ | کد فعال سازی : ۷۶۴۶۴
     خودت میدونی | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۶
    خودت میدونی ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۷
    برگ های ولگرد | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۸
     برگ های ولگرد ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۷۹
     منو نگاه کن | کد فعال سازی : ۷۶۴۸۰
    منو نگاه کن ۲ | کد فعال سازی : ۷۶۴۸۱
     چاردیواری| کد فعال سازی : ۷۶۴۸۲
     چاردیواری ۲| کد فعال سازی : ۷۶۴۸۳
     شاید عاشقش شدم| کد فعال سازی : ۷۶۴۸۳
     شاید عاشقش شدم ۲| کد فعال سازی : ۷۶۴۸۳

کد آهنگ های راینواز میثم ابراهیمی

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ راینواز موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

     تگرگ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶٢
      تگرگ ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶٣
    خوشبختی | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶۴
     خوشبختی ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶۵
    چشمامو بستم | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶۶
    چشمامو بستم ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶٧
     چشمامو بستم ۳ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶٨
    عشقم  | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶٩
    عشقم ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧٠
     این که نمیشه | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧١
    این که نمیشه ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧٢
    عکس | کد فعال سازی : ١٣٠٢۵۴
    عکس ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۵۵
    عاشقت شدم | کد فعال سازی : ١٣٠٢۵۶
     عاشقت شدم ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۵٧
    عاشقت شدم ۳ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۵٨
    باز بارون | کد فعال سازی : ١٣٠٢۵٩
    باز بارون ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶٠
     باز بارون ۳ | کد فعال سازی : ١٣٠٢۶١
    خودت میدونی | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧٣
    خودت میدونی ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧۴
     برگ های ولگرد | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧۵
    برگ های ولگرد ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧۶
     منو نگاه نکن | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧٧
     منو نگاه نکن ۲ | کد فعال سازی : ١٣٠٢٧٨
     چاردیواری| کد فعال سازی : ١٣٠٢٧٩
     چاردیواری ۲| کد فعال سازی : ١٣٠٢٨٠
     شاید عاشقشم| کد فعال سازی : ١٣٠٢٨١
     شاید عاشقشم ۲| کد فعال سازی : ١٣٠٢٨٢

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook| Google plus| twitter| cloob| Facenama|

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *