خانه / ورزش / تناسب اندام / حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریع
سقف کشسان

حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریع

حرکات یوگا برای لاغری

با این حرکات یوگا برای لاغری ، سریع تر چربی ها را بسوزانید. ترکیب تمرینات یوگا و تمرینات کششی، به شما کمک می کند عضلات زیبایی را بسازید. این حرکات موثر هستند؛ چون هر تمرین کل عضلات بدنتان را درگیر می کند و احتیاج به تعادل دارد (باید از یوگا ممنون بود). این حرکات را دو روز در هفته (دو روز با فاصله) انجام دهید؛ تا اثر آن را ببینید و کم کم ۴ روز در هفته انجام دهید. البته لازم به توضیح است قبل از شروع انجام حرکات اصلی در ورزش، هر نوع ورزشی! حتما حتما باید بدن و عضلات خود را گرم کنید! در پایان نیز حتما حتما باید چند دقیقه ای بدن خود را اصطلاحا سرد کنید!! هدف از ورزش حفظ سلامتی است. سلامتی خود را به خطر نیاندازید! گرم کردن و سرد کردن دو رکن اصلی است.

حرکات یوگا و کششی

حرکت اول: از پهلو خم شدن با دمبل

این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی تنه،  شانه ها، همسترینگ و داخل ران کار می کند.

دمبل های ۲ تا ۴ کیلویی، بسته به توانتان در دست بگیرید. بایستید پاها را بیش از عرض شانه ها باز کنید. حدود ۱۲۰ سانتی متر، پای چپ را ۹۰ درجه به بیرون بگذارید (به پای چپ تصویر A دقت کنید). دست راستتان را بالا ببرید (تصویر A). به سمت چپ خم شوید، دمبل دست چپتان باید به قوزک پای چپتان برسد (تصویر B). بلند شوید دست راست همچنان بالا باشد. ۱۲ تا ۱۵ بار تکرار کنید و سپس سمت مخالف را تکرار کنید. بین هر ست ۳۰ ثانیه استراحت کنید.

حرکات یوگا برای لاغری

حرکت دوم: خم شدن رو به پایین و شنا

این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی تنه، شانه ها، عضلات سینه، عضلات پشت کتف، کمر و همسترینگ  کار می کند.

چند سانت عقب تر از بوسا (بوسا BOSU یک وسیله ورزشی برای ورزش های تعادلی است. همانطور که در شکل می بینید، مثل توپ آبی رنگی است که از وسط بریده شده باشه) بایستید. خم شوید و کف دست ها را با فاصله روی برآمدگی بوسا بگزارید و باسنتان را بالا بکشید (تصویر A). با کف دست ها و پاشنه پا فشار بیاورید و باسنتان را بالا بکشید. دست راستتان را چند سانت جلوتر از بوسا بگذارید و سپس پای راستتان را روی آن قرار دهید. بعد از آن دست و پای چپتان را (تصویر B). حرکت شنا را مانند تصویر C انجام دهید. دوباره به حات اول A برگردید. این شد یک تکرار. دو ست را حداقل ۸ تا ۱۰ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

حرکات یوگا برای لاغری

حرکت سوم: حرکت قایقی 

این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی کل عضلات تنه کار می کند.

ابتدا روی زمین دراز بکشید. زانوهایتان را در قفسه سینه جمع کنید. سرتان را بلند کنید و زانوهایتان را با دست بگیرید (تصویر A). پشت خود را بلند کنید و سعی کنید تعادل خود را نگهدارید (تصویرB). همانطور که بلند شدید بمانید و سپس پاهایتان را صاف کنید. دستانتان را باز کنید؛ مانند تصویر C. سه ثانیه مکث؛ پاها را جمع کنید. بر عکس مرحله قبل را انجام دهید؛ تا به حالت اول برگردید. این شد یکبار. ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

حرکات یوگا برای لاغری

حرکت چهارم: شیرجه و غلتیدن  

این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی کمر و عضلات پشت باسن کار می کند.

میله وزن داری را ۶۰ سانت جلوتر از بوسا بگذارید. دمر بخوابید؛ باسن و شکمتان روی بوسا باشد. پاها را کمی از هم باز کنید. کف دستتان را روی میله بگذارید و تا جایی که امکانش هست، پاهایتان را بالا ببرید (A). به آرامی میله را به سمت بوسا بغلتانید و در همین حین پاهایتان را پایین بیاورید (B). دوباره به حالت اول برگردید. این شد یک تکرار. این حرکت را در ۳ ستت ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

حرکات یوگا برای لاغری

حرکت پنجم: خیز به جلو و پارو زنی یک طرفه

این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی کمر، همسترینک، عضلات پشت باسن و ماهیچه چهارسر  کار می کند.

یک دمبل ۳ تا ۵ کیلویی، در دست راستتان بگیرید. بایستید؛ پاها را کنار هم جفت کنید. دست ها در کنار بدن. با پای چپ به جلو بروید؛ تا زانوی چپ شما زاویه ۹۰ درجه داشته باشد. بالا تنه خود را تا جای امکان به زانوی چپتان نزدیک کنید و در همین حین، دست چپتان را نیز بالا بیاورید. دمبل را راحت در دستتان بگیرید؛ تصویر (A). دست راست خود را بالا بیاورید؛ آرنج را خم کرده به گونه ای که آرنج از بدنتان بالا بزند (تصویرB). این یک تکرار. بدون اینکه بایستید حرکت بالا پایین دست راست را مانند پارو زدن تکرار کنید؛ ۱۲تا ۱۵ بار تکرار. سپس به حالت اولیه برگرید و همین عملیات را با طرف دیگر انجام دهید. این شد یک ست. ۳ ست انجام دهید؛ با استراحت های ۳۰ ثانیه بین هر ست.

دستی که دمبل دارد و با آن حرکت را انجام می دهید، حتما نزدیک بدنتان بگیرید.

حرکات یوگا برای لاغری

حرکت ششم:. درگیر کردن عضله سه سر

این حرکت را هر طرف یک ست ۱۵ تا ۲۰ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی تنه، عضلات سه سر، همسترینگ و ماهیچه چهار سر کار می کند.

وزنه ۲ تا ۴ کیلویی را در دستانتان بگیرید. بایستید؛ پاها کنار هم، دستها کنار بدن. پنجه پای راست را حدود ۳۰ سانتی متر پشت سر خود روی زمین بگزارید (A). رو به جلو خم شوید و پای راست خود را هم بالا بیاورید؛ تا بدنتان به شکل T در بیاید. آرنج دستانتان را خم کنید؛ تا دمبل ها زیر شانه هایتان قرار گیرند (B). بازوی خود را بی حرکت نگهدارید و آرنج ها را به سمت عقب باز کنید؛ تا دمبل ها در کنار پایتان قرار گیرند (C). دوباره آرنج ها را خم کنید؛ مانند B. این شد یک تکرار. ۱۵ تا ۲۰ بار بدون آنکه پایتان را زمین بگذارید، تکرار کنید و بین هر ست ۳۰ ثانیه استراحت کنید. سپس طرف دیگر.

حرکات یوگا برای لاغری

حرکت هفتم: عضله دو سر بازویی 

 این حرکت را هر طرف یک ست ۱۵ تا ۲۰ تایی، با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.

روی شانه ها، عضلات دو سر، عضلات پشت باسن، همسترینگ و داخل و خارج ران کار می کند.

در هر دو دست خود یک دمبل ۲ تا ۵ کیلویی بگیرید و بایستید. پاها را حدود ۱۲۰ سانت از هم باز کنید. پای چپتان را ۹۰ درجه رو به بیرون بگذارید (یعنی پنجه پا رو به بیرون قرار گیرد). باسن و شانه ها رو به جلو باشند و زانوی چپ را ۹۰ درجه خم کنید. دست ها را از شانه ها به طرفین باز کنید (A). بازو ها موازی با زمین باشند و آرنج ها را به گونه ای خم کنید که دمبل ها روی شانه هایتان قرار گیرند (B). به آرامی آرنج ها را به حالت قبل برگردانید. ۱۵ تا ۲۰ تکرار انجام دهید. ۳۰ ثانیه استراحت کنید و در طرف دیگر تکرار کنید.

حرکات یوگا برای لاغری

شاد و موفق باشید ! برای دریافت ویدئو ها، می توانید به لینک های زیر که در کانال آپارات سایت بانو قرار دارد مراجعه کنید.

۷ فیلم کوتاه طرز صحیح حرکت ها و حجم کلی حدود ۱۳ مگابایت است.

حرکات یوگا برای لاغری – از پهلو خم شدن با دمبل

حرکات یوگا برای لاغری – خم شدن رو به پایین و شنا

حرکات یوگا برای لاغری – حرکت قایقی

حرکات یوگا برای لاغری – شیرجه و غلتیدن

حرکات یوگا برای لاغری – خیز به جلو و پارو زنی یک طرفه

حرکات یوگا برای لاغری – درگیر کردن عضله سه سر

حرکات یوگا برای لاغری – عضله دو سر بازویی

دوست عزیز کپی این مطلب تنها در صورتی مجاز است که منبع آن با ذکر لینک سایت www.salambano.com آورده شود.

از همکاری شما متشکریم!

Print Friendly, PDF & Email
Facebook| Google plus| twitter| cloob| Facenama|

۱۲۳ دیدگاه ها

 1. با سلام و خسته نباشید نوع حرکات و توضیحات خوب بود لطفا حرکات بیشتری رو قرار بدید مثل قبل با تصویر و شرح نحوه صحیح حرکت ممنون

  • حتما به روی چشم خانم ابوطالبی از ۲۲ شهریور سایت همیشه به روز خواهد بود به ما حتما سر بزنید ممنون از پیشنهادتون وقتی درباره یک مطلب بازخورد میاد مطمئن میشیم که دوست داشتین و روی اون موضوع بیشتر کار می شود! ولی وقتی کسی نظری نمی دهد فکر میکنیم مطلب خوبی نبوده! با تشکر و سپاس فراوان از شما دوست عزیز

  • ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﻲ اﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﻳﻮﮔﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ اﮔﻪ ﺑﺮاﻡ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ

 2. سلام . ممنو ن از مطالب جذابی که در مورد یوگا در سایت گذاشتید.لطف می کنید فیلم آن را برایم ارسال کنید.منظورم فیلم یوگای لاغری و اگر دارید یوگای صورت.

  بسیار ممنون و سپاسگزارم.

 3. با سلام ممنون میشم اگه حرکات تصویری و فیلم یوگا بفرستید.مطالب خیلی خواندنی وآموزنده بود

 4. با سلام و خسته نباشید و تشکر از زحماتتان اگر ممکنه حرکات تصویری و فیلم یوگای لاغری کل بدنو برام بفرستید ممنونن

 5. مرسی از مطلب بسیار مفیدی که در سایت گذاشتین؛ممنون میشم اگه ویدیو رو واسم بفرستید

 6. با سلام لطف کنید ویدیو یوگابا وزنه رو برام ارسال کنید.

 7. باسلام ممنون میشم اگه حرکات ورزشی یوگارو برای لاغری برام بفرستید ممنون یادتون نره مریسی منتظرم

 8. اسلام ممنون میشم اگه حرکات ورزشی یوگا با وزنه یا پیلاتس با وزنه رو برام میل کنید
  خیلی عالی بود
  تشکر فراوان

  • سلام عزیزم به زودی فیلم هایی در این زمینه آماده می کنم به محض آماده شدن برایتان ارسال خواهم کرد!

 9. با سلام و خسته نباشید و تشکر از زحماتتان اگر ممکنه حرکات تصویری و فیلم یوگای لاغری کل بدنو برام بفرستید ممنونن

 10. سلام
  تشکر بابت مطالب عالی و مفیدی که گذاشتید..ممنون میشم فیلم آموزشی یوگا رو برای من هم ارسال کنید

 11. باسلام خدمت بانو .من مشکل شدیدافتادگی شکم دارم باسن پهن بزرگی هم دارم اگه کمکم کنیدکه ورزش مناسب برای لاغری داشته باشم ممنونتون میشم لطفابرام ارسال کنیدباتشکر

  • زمان زیادی از کامنت شما میگذره و من همیشه به دنبال آماده کردن این مجموعه بودم ولی باور کنید قدری مشکل است که اموزش خوبی پیدا کنم که حرکات مناسب رو داشته باشه با تصویر مناسب و همینطور فیلم آموزشی ولی برای شکم، باسن، ران و سلولیت و … به دنبال فراهم کردن مجموعه خوبی هستم کی نمیدونم ولی تو همین چند وقته تهیه میکنم

 12. بسیاااااااااااااااار عالی ممنون از تلاشتون لطفا به ایمیل من هم فیلم ها را ارسال کنید.با تشکر فراواااااااااااااااان

 13. Alii bod mamnon az lotfeton

 14. Film yoga va laghari

 15. ممنون از کارتون

 16. ممنون میشم اگه فیلماشم برای ایمیلم بفرستید.

 17. سلام و خسته نباشید . تشکر از زحماتتون ،حرکات تصویری و فیلم یوگای لاغری برا پهلوها ویوگای صورت برام بفرستید ممنون ..

 18. خیلی عالی بود لطفا فیلمهای اموزشیرو به جیمیل من هم بفرستید ممنون از سایت خوبتون.

 19. ba salamo khaste nabashin man taze emshab ba saiteshoma ashnae peida kardam vali fogholade baram mofid boud var khaste file tasviriye yuga va laghari ghesmate charbisouz va baghiye ghesmataro dashtam ba tashakor

  • سلام عزیزم خوشحالم که مطالب برایتان جالب بود! فیلم ها فقط حرکات موجود در این مطلب هست اما در پی جمع آوری حرکات بیشتری هستم بعضی از آنها متاسفانه ویدئو ندارند و فقط تصویرن به محض آماده شدن حتما به شما خبر داده میشود برای راحتی می توانید عضو خبرنامه شوید در سال جدید حتما فعال تر خواهیم بود

 20. خوب بود.لطفا کلیپ این تمرینات فرستاده شود

 21. از زحمات شما سپاسگزارم

 22. با سلام لطفا کلیپ هارو برام بفرستین.با تشکر

 23. با سلام . ممنون می شوم اگر ویدئو ها را برایم ارسال کنید.
  با تشکر

 24. لطفا ویدئوها را ارسال فرمایید

 25. با سلام . ممنون می شوم اگر ویدئو ها را برایم ارسال کنید.

 26. لطفا ویدئو ارسال شود.

 27. لطفا یوگای لاغری را فیلمش را به آدرس ایمیل من بفرست

 28. با سلام
  لطفا” فیلمهای مربوط به حرکات چربی سوزی رو در صورت امکان ارسال فرمایید. ممنون می شم

 29. با سلام مجدد
  آیا این حرکات برای آقایون هم کاربرد داره یا برنامه حرکتی اونا متفاوته. ممنون

 30. با سلام میشه ویدیو را برام ارسال کنید با تشکر

 31. ببخشید ویدیو یا حرکات ورزشی جهت لاغری ران و باسن دارید؟هخه من از ناحیه ران و باسن اضافه دارم با تشکر

 32. سلام . ممنون می شوم اگه ویدئو ها را برام ارسال کنید.
  با تشکر

 33. ارسال ویدیو های یوگا

 34. با عرض سلام لطفا ویدیو های یوگا را ارسال فرمایید متشکرم

 35. با سلام لطفا حرکات یوگا را برایم ارسال کنید

 36. سلام مرسی از اطلاعات بسیار مفیدتون
  لطفا حرکات یوگا رو واسم ایمیل کنین….مرسی

 37. سلام
  ممنون از مطلب خوبی که قرار دادید
  لطفا فیلم این حرکات را به من نیز ایمیل کنید
  با تشکر

 38. سلام لطفا ویدیوهای آموزش یوگا را ارسال فرمایید. با تشکر.

 39. سلام
  ممنون از سایت خوبتون منم ویدیوی حرکات ورزشی برای لاغری ران و باسنو میخوام

 40. میشه فیلم رو برای من هم ارسال کنید متشکر

 41. لطفا برای منم بفرستید.متشکرم

 42. لطفا فیلمهای آموزشی لاغری را به ایمیلم بفرستید
  ممنون

 43. سلام
  بسیار عالی بود سپاسگزارم موفق باشید

 44. سلام خواهشا واسه من کلیپ ها را بفرستید

 45. با سلام و خسته نباشید لطفا فیلم اموزش یوگای اسان را هم برای لاغری و هم برای ارامش و بیخوابی برایم بفرستید که در منزل بتوانم انجام بدهم .ممنون و سپاسگذار

 46. با سلام.
  درخواست ارسال۷ فیلم کوتاه طرز صحیح حرکت های یوگا
  با تشکر

 47. سلام بانو
  ممنون از آموزش خوبتون. امکان داره برای منهم فیلمشو ارسال بفرمایید؟
  سپاسگزارم

 48. سلام از مطالب مفیدتون ممنونم
  لطفا ویدئو های مربوط به یوگا را برام ایمیل کنید.

 49. سلام لطفا ویدئو یوگا را برام ارسال کنید تشکر

 50. طفا فیلمهای آموزشی لاغری را به ایمیلم بفرستید

 51. لطفا فیلم یو گا را به ادرس ایمیلم ارسال کنید ممنون.
  از مطالبی که گذاشته اید ممنون.

 52. اکر به صورت فیلم برای کلیه نقاط بدن از جمله سینه ,پهلو ,شکم و ران به صورت مجزا باشد بهتر است.با تشکر

 53. با سلام و تشکر
  لطفا فیلم های حرکت های یوگا را برای من بفرستین ممنون میشم

 54. سلام اگر لطف کنید فیلم واسم دانلود کنید.

 55. سلام حرکات جدید و توضیحات واقعا عالی بود لطفا فیلم ها رو برام ارسال کنید

 56. سلام لطفا این ویدیو رو برام ارسال کنین.واقعا ممنونم

 57. با سلام ممنون میشم اگه حرکات تصویری و فیلم یوگا بفرستید.مطالب خیلی عالی بود

 58. با سلام لطفا حرکات کششی برای لاغری ران و باسن ارسال نمایید
  با تشکر و سپاس فراوان

 59. سلام فیلمهای تصویری از یوگا بخصوص برای چربی سوزی و همچنین یوگای صورت برام بفرستید ، مطالب سایت خیلی خوبه ممنونم

 60. سلام مرسی از آموزش که دادید اگه میشه برام فیلم یوگا برای چربی سوزی و لاغری بفرستید ممنون

 61. اگه میشه ویدئو تمرینات یوگارو برام بفرستید.

 62. سلام
  لطفا فیلمهای مربوط به یوگای لاغری وکششی رو برام ایمیل کنین
  ممنون

 63. با تشکر از مطالب مفیدتون
  ممنون میشم فیلمهای لاغری رو واسم ارسال کنید.
  ۷ فیلم کوتاه طرز صحیح حرکت ها و حجم کلی حدود ۱۳ مگابایت است.

 64. مطالب مفید بود.فیلم های آموزشی زیادی جهت دانلود قرار دهید.

 65. خسته نباشید ممنون

 66. با عرض سلام و خسته نباشید، لطفا فیلم آموزشی، ٧ حرکت یوگا برای لاغری را ایمیل کنید، بسیار ممنونم

 67. عالی بود.اگه لطف کنید فیلم اموزشی و واسم بفرستید ممنون میشم

 68. سلام اگه میشه کلیپ رو برای من هم ارسال کنید ممنون میشم

 69. سلام،ممنون میشم فیلمهای لاغری را برام ارسال کنید

 70. سلام بانو. ممنون از مطالب خوب سایت . لطفا فایل های ویدیویی یوگا را برایم ارسال کنید . از لطف شما سپاسگزارم .

 71. ممنون میشم اگه فیلماشونو واسم بفرستین.
  میشه مطلب در مورد حرکاتی ک واسه فرم گرفتن سینه و شکم مفید هستن واسم بفرستین.
  لطف میکنید …

 72. سلام میشه لطف کنید ویدیو ها ی لاغری رو برای من هم ارسال کنید ممنون ازشما

 73. با تشکر ازلطف شما

 74. عالی من ۵ کیلو وزن کم کردم ممنون

 75. با سلام
  ممنون میشم فیلم یوگای صورت و ویدئوهای لاغری رو واسم ارسال کنید
  ممنونم

 76. سلام . ممنون از مطالب مفیدی که در اختیار ما قرار میدید.
  لطفا فیلم ها رو واسه منم بفرستید. ممنون

 77. با سلام و عرض تشکر-لطفا ویدویهای مربوطه راب ه ایمیل بنده ارسال نمائید

 78. سلام به خاطر مطالب مفید ازتون تشکر می کنم لطف می کنید اگر فیلم آموزشی رو به ایمیل من بفرستید .

 79. خیلی خوبه به حرکات بیشتری احتیاج دارم

 80. سلام با تشکر از مطالب مفید و کاربردیتون.لطفا ویدیو های یوگا را ارسال بفرمایید .

 81. ممنون از سایتتون,عالی بود. لطفا ویدیوی لاغری رو برام بفرستید…

 82. ممنون به خاطر اطلاعات مفیدتان اگه لطف کنید فیلم اموزش یوگا برای لاغری رو برام بفرستید .

 83. سلام سپاسگزارم از مطالب ارزشمندتون.خواهشمندم فایل mp4یوگا جهت لاغرشکم و کمر رو درصورت امکان بفرستیدسپاسگزارم.

 84. لطفا یوگا کششی رو برام بفرستید که بیشتر اطراف شکم رو لاغر میکنه

 85. بسیار سپاسگزارم از زحمات شما . عالی بود. لطفا فیلمها رو به ایمیل من هم ارسال کنید.

 86. سلام ممنون از اطلاعات خوبی که در زمینه یوگا در اختیارمون میگذارید .من افتادگی بازو و رانهای تپل دارم میشه لطفا فیلم مناسب برای لاغری این موضع ها برام بفرستید.

 87. سلام مرسی از مطالبتون. میتونم خواهش کنم ویدئوها رو برام بفرستین؟

 88. سلام لطفا فایلا رو میشه واسم بفرستید

 89. با سلام و بسیار سپاسگزار از مطالب مهمی که میزارید، لطف می کنید ویدئوهای آموزشی رو هم برای من ارسال کنید؟ با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *